"Goede informatiebeveiliging is alleen mogelijk als het beleid op orde is, de techniek up-to-date is en de mens op de juiste manier handelt"

Ons doel is om een veilige werkomgeving te creëren waarin bewuster wordt omgegaan met informatiebeveiliging. Om dit te bereiken voeren we onderzoek uit, geven we advies en trainen we op het gebied van mens, beleid en techniek. Zo willen we organisaties maximaal beschermen tegen veiligheidsincidenten en cyberdreigingen.

Vaak zien wij dat de menselijke factor van informatiebeveiliging een ondergeschikte factor is. Medewerkers zouden juist de sterkste schakel moeten vormen! Creëer daarom Security Awareness en test en train uw medewerkers regelmatig. Leer hen beveiligingsrisico's te herkennen. Bekijk hoe wij bewustwording vergroten en gedragsverandering onder uw medewerkers stimuleren.