"Goede informatiebeveiliging is alleen mogelijk als het beleid op orde is, de techniek up-to-date is en de mens op de juiste manier handelt"

Ons doel is om een veilige werkomgeving te creëren waarin medewerkers bewust zijn van hun rol en verantwoordelijkheden met betrekking tot informatiebeveiliging. Om dit te bereiken voeren we onderzoek uit, geven we advies en trainen we op het gebied van security awareness. Zo willen we organisaties maximaal beschermen tegen veiligheidsincidenten en cyberdreigingen.

Vaak zien wij dat de menselijke factor van informatiebeveiliging een ondergeschikte factor is. Medewerkers zouden juist de sterkste schakel moeten vormen! Creëer daarom security awareness en test en train uw medewerkers regelmatig. Leer hen beveiligingsrisico's te herkennen en veilig te werken. Bekijk hoe wij bewustwording vergroten en gedragsverandering onder uw medewerkers stimuleren.