Anderhalve maand AVG: Ruim 600 klachten

06 jul 2018

Sinds afgelopen 25 mei is de AVG van kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hiermee zijn de privacyrechten van mensen versterkt. Rechten die in de gehele EU gelden. Voor organisaties gelden meer verplichtingen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.

Mensen die een privacyklacht hebben kunnen dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In de eerste anderhalve maand van de AVG zijn ruim 600 klachten binnengekomen, meldt de AP. Inmiddels heeft de AP 400 klachten geanalyseerd. In 87% van de gevallen gaat het om klachten over bedrijven. De overige 13% gaat over overheidsinstanties.

Verwijderen van en inzage in gegevens

Bijna een derde van de klachten gaat over problemen bij het verwijderd krijgen van persoonsgegevens. Mensen willen hun gegevens online verwijderd krijgen, bijvoorbeeld om ze geen nieuwsbrieven of reclame meer willen ontvangen en krijgen dit niet of moeilijk voor elkaar. Verder gaan de klachten over het niet mogen inzien (5%) en over ongewenste verstrekking (18%) van hun gegevens aan derden.

84 gevallen zijn grensoverschrijdend. Precieze details over deze grensoverschrijdende gevallen worden helaas niet gedeeld. Een deel van deze klachten wordt doorgeleid naar een van de andere Europese privacytoezichthouders.

Nieuwe rechten onder de AVG

De privacyrechten zijn onder de AVG uitgebreid met het ‘recht op dataportabiliteit’ en het ‘recht op vergetelheid’. Met het recht op dataportabiliteit heb je het recht om je gegevens mee te nemen als je van leverancier van een vergelijkbare dienst wisselt, denk aan een mobiele telefoonabonnement. Met het recht op vergetelheid heb je het recht dat een organisatie je persoonsgegevens moeten wissen als je hierom vraagt. Indien een organisatie hier niet aan kan voldoen kan je bij de AP een klacht indienen.

Betrek uw medewerkers met onze online AVG leermodule

De AVG is niet alleen een zaak van beleidsmakers. Iedereen binnen een organisatie krijgt ermee te maken. Betrek daarom ook alle medewerkers in de kennisgeving. Om bewustzijn bij medewerkers te creƫren over de AVG en de gevoeligheid van persoonsgegevens heeft NextTech een korte online trainingsmodule van 15 minuten ontwikkeld, specifiek gericht op Privacy en de AVG. Deze module is los verkrijgbaar, maar ook standaard opgenomen in ons volledige e-learningprogramma.

Terug naar het overzicht