Meldplicht datalekken quickscan

Meldplicht Datalekken QuickScan

Voorkom incidenten

Per 1 januari 2016 is de Meldplicht Datalekken in werking getreden, deze is onderdeel van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Over de meldplicht is inmiddels veel geschreven en gesproken, zowel over de impact die een datalek voor organisaties kan hebben (financieel en qua reputatie) als over de te treffen maatregelen om een datalek te voorkomen.safe

Niet elk datalek hoeft gemeld te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij wet is bepaald dat er melding gemaakt moet worden indien een datalek kan leiden tot ernstige nadelige gevolgen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Er is sprake van een datalek als één of meerdere van de volgende gegevens gelekt of openbaar worden:

 •      Bijzondere persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 16 WBP
 •      Gegevens over de financiële of economische situatie van de betrokkenen
 •      Andere gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de betrokkenen
 •      Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens
 •      Gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits)fraude

De Meldplicht Datalekken-QuickScan geeft inzicht in de te treffen maatregelen met het oog op de wetgeving, daarnaast geeft de scan inzicht in uw huidige staat van informatiebeveiliging.

QuickScan benefits

Veel organisaties kennen bepaalde onzekerheden en onduidelijkheden met betrekking tot de meldplicht. De NextTech MPDL QuickScan wordt gebruikt om u meer inzicht te geven in uw huidige (veiligheids)structuur en geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Is uw veiligheidsbeleid voldoende en toereikend?
 • Worden de juiste processen en procedures ingezet en toegepast?
 • Levert de techniek de gewenste veiligheid en is deze actueel?
 • Zijn uw medewerkers (en eventuele leveranciers) zich voldoende veiligheidsbewust?
 • Zijn de juiste afspraken gemaakt met externe bewerkers?
 • Is het risicomanagement op de juiste wijze gestructureerd?
 • Voldoen de veiligheidsmaatregelen en –structuur aan de wetgeving Meldplicht Datalekken?

Onderzoeksfases binnen de NextTech MPDL QuickScan

De Meldplicht Datalekken QuickScan bestaat uit een viertal fases die uitgevoerd dienen te worden om tot gedegen onderzoek te komen, zodat we uw organisatie vervolgens van duidelijke inzichten en handvatten kunnen voorzien.

 

Schermafbeelding 2016-06-13 om 16.37.46

De Meldplicht Datalekken QuickScan geeft u snel inzicht in waar uw organisatie haar veiligheidsstructuur al wel op orde heeft en geeft inzicht in punten of onderwerpen die extra aandacht behoeven. De QuickScan is ontwikkeld om in korte tijd en tegen zeer acceptabele kosten concreet inzicht in uw situatie te geven.

Meer informatie?

NextTech wil voor elke organisatie een passend onderzoek en de meest optimale oplossingen bieden, rekening houdend met uw beleid, wensen en budget. Wilt u meer informatie over de voordelen, toepassing en uitvoering van de QuickScan? Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor een totale security audit voor uw organisatie? Neem dan contact op met een van onze NextTech Security Consultants om tot een oplossing te komen die het best bij uw organisatie past. Wij zijn telefonisch te bereiken op: 088 – 018 1600

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Firma (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Uw vraag

Vragen, advies of interesse?

Heeft u vragen of wilt u advies over onze producten of diensten? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Bel: 088 - 01 81 600 Mail: info@nexttech.nl