Digitale weerbaarheid Nederland blijft achter op groeiende dreiging

21 jun 2017
Cyber Security Beeld Nederland

Cybersecuritybeeld Nederland 2017

Op 21 juni 2017 verscheen het Cybersecuritybeeld Nederland 2017. Deze jaarlijkse monitor geeft inzicht in de belangrijkste belangen, dreigingen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity. Het rapport is gepubliceerd door het Nationaal Cyber Security Centrum, onderdeel van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. (visual: NCSC, CSBN 2017)

De boodschap van het rapport is niet per se negatief, maar wel luid en duidelijk. De digitale weerbaarheid blijft achter bij de groei van de dreigingen. Overheid, bedrijfsleven en burgers nemen veel stappen om de digitale veiligheid te vergroten, maar dit gaat niet snel genoeg.

Blijf investeren in cybersecurity

Dijkhoff: “Het besef van investeren in cybersecurity groeit in Nederland in de gehele maatschappij. Toch moeten we blijven investeren in kennis en kunde om als Nederland op topniveau te blijven. Daarom spreken we met het bedrijfsleven, het onderwijsveld en vertegenwoordigers uit vitale sectoren. We moeten samenwerken om Nederland digitaal veilig te houden. Dit cybersecuritybeeld bevestigt dat iedereen nodig is om de snel digitaliserende wereld veilig te houden. Bedrijven door bijvoorbeeld geld te reserveren om hun netwerk veilig te houden, gewone Nederlanders door digitaal veilige spullen te kopen.”

Volgens Dijkhoff laten de bevindingen uit het CSBN zien dat er de komende jaren geïnvesteerd moet blijven worden om de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten. “De afgelopen jaren is er structureel meer geld vrijgemaakt in de begroting van Veiligheid en Justitie om de Nederlandse cybersecurity te versterken. Daarbij zijn bijvoorbeeld de publiek-private samenwerking versterkt en de aanpak van cybercrime en detectie van digitale dreigingen geïntensiveerd. Gezien het zorgelijke beeld van 2017 blijven deze acties en investeringen broodnodig.”

Kernbevindingen

In onderstaande infographic zijn enkele hoofdpunten uit het rapport op een rij gezet.

De bevindingen laten zien dat de weerbaarheid van individuen en organisaties achterblijft ten opzichte van de groei van de dreigingen in het cyberlandschap. Daarnaast vormen beroepscriminelen en statelijk actoren altijd nog de grootste dreiging en voornaamste schadepost. Denk bijvoorbeeld aan phishing of ransomware aanvallen. Ook leidt de kwetsbaarheid van Internet-of-Things tot verstorende aanvallen die de noodzaak tot het versterken van de digitale weerbaarheid onderschrijven. Consumentenelektronica hebben namelijk over het algemeen nog een matige tot slechte beveiliging. Tenslotte zijn veel organisaties afhankelijk van een beperkt aantal buitenlandse aanbieders van digitale infrastructuurdiensten, waardoor de maatschappelijk impact bij verstoring groot is.

Meer informatie?

Het volledige Cybersecuritybeeld Nederland 2017 kan je hier downloaden
Download rapport

NextTech Security: specialist op het gebied van bewustwording

Vertonen uw medewerkers het juiste gedrag? NextTech Security is specialist op het gebied van Security Awareness. Wij testen het gedrag van uw medewerkers, geven u inzicht in het huidige veiligheidsniveau van uw organisatie en richten ons op het creëren van bewustwording en gedragsverandering bij uw medewerkers. Dit doen we met een doorlopende benadering vanuit de vakgebieden security, communicatie en onderwijs. Maak van uw medewerkers de sterkste schakel in informatiebeveiliging!

Stuur een e-mail naar info@nexttech.nl voor meer informatie en kijk ook eens op nexttech.nl/onze-aanpak voor het complete overzicht van onze onderzoeken en leermethoden.

Terug naar het overzicht