Onze Security Awareness Aanpak

Onze Security Awareness aanpak

NextTech Security richt zich op het creëren van bewustwording en gedragsverandering onder uw medewerkers. Zij maken het verschil in de informatiebeveiliging van uw organisatie. Met een Security Awareness training maken wij uw personeel bewust welke rol en verantwoordelijkheden zij hebben op het gebied van informatiebeveiliging en – nog belangrijker – leren wij hen ook om hier naar te handelen. Geen overdaad aan regeltjes, maar primair gericht op gedragsverandering van uw medewerkers.

Onze Security Awareness diensten en programma’s brengen kwetsbaarheden aan het licht, benoemen oplossingen en trainen uw medewerkers. Aan de hand van relevante praktijkvoorbeelden, werkmethoden van criminelen en praktische tips & tricks leert uw personeel om daadwerkelijk veiliger en bewuster te werken.

Security Awareness onderzoeken & leermethoden

NextTech biedt Security Awareness onderzoeken en leermethoden aan voor verschillende doelgroepen in diverse vormen. Zo is er altijd een geschikt onderzoek of geschikte Security Awareness training die past bij de omvang en wensen van uw organisatie.

Het creëren van Security Awareness en gedragsverandering is geen eenmalige actie. Het vraagt om structurele aandacht. Een herhaling van methodes leidt vaak niet tot het beoogde doel. Bekijk ons diverse portfolio.

Onderscheidend

MULTIDISCIPLINAIRE INSTEEK

Wij bieden Awareness trainingen aan voor de gemiddelde werknemer, IT en management. Onze diensten worden ontwikkeld en continu verbeterd door onze security experts, communicatie specialisten en onderwijs deskundigen. Zo sluit een Security Awareness training altijd perfect aan op specifieke functies of afdelingen binnen uw organisatie.

ALGEMEEN TOEGANKELIJK

De gemiddelde medewerker heeft geen IT- of Security achtergrond. Daarom geloven wij in een algemene toegankelijkheid van onze programma’s. Opgedane kennis kan bijvoorbeeld direct in privésituaties worden toegepast. Het resultaat? Hogere betrokkenheid, toename in veiligheidsbewustzijn en daadwerkelijke gedragsverandering.

METEN IS WETEN

Onze Security Awareness programma’s zijn gericht op aantoonbaar resultaat. Wij hechten veel waarde aan het inzichtelijk maken en het kunnen meten van het informatiebewustzijn van uw medewerkers en de resultaten van onze trainingsprogramma’s. Zo kunt u de progressie bijhouden en creëert u concrete handvatten voor de toekomst.

ELKE ORGANISATIE IS ANDERS

Het is mogelijk om de inhoud en vormgeving van de Security Awareness training of leermethode volledig af te stemmen op uw specifieke situatie. Kiest u ervoor om een eigen traject op te zetten? Wij ondersteunen u graag met een Interim Awareness Officer of onze andere consultancy diensten.

Security Awareness as a service: Doorlopend bewust

Met het NextTech Security Awareness as a service programma bieden we u een totaalpakket om doorlopend invulling te kunnen geven aan Security Awareness. Hierin onderscheiden wij de volgende stappen:
security awareness aanpak 4

1: Nulmeting
Inzicht in het actuele veiligheidsniveau. Geeft handvatten en actiepunten voor de rest van het programma.

2: Evaluatie en intake 
Bepalen van kaders in Awareness traject a.d.h.v resultaten.

 3: Train
Realiseer bewustwording en gedragsverandering met een Security Awareness training (klassikaal, E-learning, Serious Game)

4: Certificeer & rapporteer
Creëer kaders in niveau. Tevens bewijsmateriaal inzake de meldplicht.

5: Evalueer
Maak resultaten inzichtelijk door evaluatie van kennis en gedrag met een evaluatiemeting.

Awareness vanuit regelgeving

Veel organisaties en (overheids-)instellingen zijn vanuit wet- en regelgeving verplicht om hun medewerkers doorlopend te betrekken, te trainen en bewust te maken van ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Gemeente (BIG), Rijksoverheid (BIR) en Zorg (NEN7510).

Met ons NextTech Security Awareness as a service programma bieden we u de juiste diensten om doorlopend invulling te geven aan Security Awareness.

Bel ons!

Onze klanten gaan voor een zorgeloze bedrijfsvoering met onze Security aanpak. En hier zijn we trots op! Ook interesse? Bel ons op 088-0181600 of vul het onderstaande formulier in. Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op!


Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Firma (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Uw vraag

Vragen, advies of interesse?

Heeft u vragen of wilt u advies over onze producten of diensten? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Bel: 088 - 01 81 600 Mail: info@nexttech.nl