Security Awareness Officer Cursus

Security Awareness Officer Cursus

Beschikt u al over de nodige kennis en ervaring over informatiebeveiliging en wenst u zelf invulling te geven aan een Security Awareness programma binnen uw organisatie? Overweeg dan een Security Awareness Officer cursus. In deze opleiding wordt u opgeleid tot Security Awareness Officer. Na deze training kunt u een passend Security Awareness programma vormgeven, begeleiden en uitvoeren.

Praktische informatie

Duur: 3 dagen
Prijs: € 1950,- exclusief btw
Studiebelasting: 35 uur (21 contacturen, 12 uur zelfstudie, 2 uur examen)

Cursus informatie

Bewustwording Voor een organisatie is informatiebeveiliging van levensbelang. Verlies of schade van informatie kan tot gevolg hebben dat de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt, er niet meer voldaan wordt aan wet- en regelgeving en het imago van de organisatie wordt geschaad. Informatiebeveiliging is in sterke mate afhankelijk van het gedrag van medewerkers. Hoe wordt er door de medewerkers met informatie omgegaan? Wanneer u binnen uw organisatie het ongewenste gedrag wilt voorkomen én het gewenste gedrag wil realiseren, is het tijd dat u een Security Awareness programma initieert.

De aanpak

De Security Awareness Officer opleiding onderscheidt zich doordat zij een manier van werken belicht die aandacht geeft aan de noodzakelijke kennis, vaardigheden, mindset én sociale context waarin het gewenste gedrag moet worden vertoond. Die integrale benadering resulteert in een security awareness plan dat organisaties in staat stelt duurzaam gedrag te veranderen. Deelnemers zijn na deze cursus in staat om:

 • Het management (bestuurders) te overtuigen van de noodzaak om te werken aan bewustwording, gedragsbeïnvloeding en communicatie rondom informatiebeveiliging.
 • Passende Awareness maatregelen en -activiteiten in te voeren in de eigen organisatie.
 • De effectiviteit van deze maatregelen aan te tonen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden of zich al bezighouden met communicatie en bewustwording rondom informatiebeveiliging.

Voorkennis, examen en certificering

Er gelden geen specifieke toelatingseisen om deel te kunnen nemen aan deze opleiding. Het is een pre wanneer een deelnemer enige ervaring heeft binnen het vakgebied van informatiebeveiliging en het toepassen van awareness campagnes. Het theoretisch examen wordt afgenomen één week na de laatste lesdag. Het examen bestaat uit een combinatie van multiple choice vragen, open vragen en een casus. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u het diploma ‘Security Awareness Officer’.

Cursusmateriaal

U ontvangt bij aanvang van de cursus het cursusmateriaal via het portal. Het cursusmateriaal is Nederlandstalig en de voertaal tijdens de opleiding is Nederlands. Wanneer er een boek is inbegrepen bij het cursusmateriaal ontvangt u deze op de eerste lesdag.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het cursusmateriaal
 • Het online Security Awareness Officer examen afgenomen door SECO-Institute
 • Catering
 • Coaching (optioneel)

Coaching

Aansluitend op de drie lesdagen volgt optioneel individuele coaching waarbij gekozen kan worden uit drie varianten.

 • Telefonisch consult van maximaal vier uur
 • Coaching van twee dagen
 • Coaching van vijf dagen

Programma

De opleiding bestaat uit 4 verschillende modules.
Module 1: Werken aan een cultuur / gedragsverandering.

 • Attitude (kennis, houding en gedrag)
 • Changemanagement
 • Leerstijlen Kolb
 • Drijfveren van Graves
 • Gedragsverandering Ajzen

Module 2: Aansluiting van het awarenessprogramma aan de bedrijfsvoering.

 • Inzichtelijk maken van de meerwaarde voor de de business
 • Differentiëren naar werkcontext
 • Focus op de actualiteit

Module 3 : Het vormgeven en uitvoeren van een awarenessprogramma.

 • Communicatie strategie & proces
 • Ontwikkelen en selecteren van de benodigde hulpmiddelen die ingezet kunnen worden
 • Om het vormgeven te oefenen wordt er gedurende de cursus gewerkt aan een bewustwordingsplan. Dat kan het bewustwordingsplan zijn voor BICSMA, een voorbeeldorganisatie, maar dat kan ook de organisatie zijn van één van de cursisten. Bij de start van cursus wordt dit in samenspraak met de cursisten gekozen.

Module 4: Meten van gedragsverandering

 • U leert diverse methoden en technieken om de gedragsverandering te meten.

Examen

Wat maakt deze opleiding uniek?

 • 3 klassikale opleidingsdagen waarin theorie wordt afgewisseld met praktijkcasussen en oefenvragen.
 • De mogelijkheid om de klassikale dagen te combineren met individuele coaching.
 • U krijgt toegang tot de Student Portal waarin het cursusmateriaal wordt aangeboden, u kunt discussiëren met medestudenten en vragen kunt stellen aan uw docenten.
 • Zeer ervaren docenten die in de praktijk werkzaam zijn met Security bewustwording.
 • De lessen worden in kleine groepen gegeven. Hierdoor is er voldoende ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Aanmelden Security Awareness Officer cursus

Datum: 17 t/m 19 december 2018
Plaats: Woerden
Duur: 3 dagen
Prijs: € 1950,- exclusief btw en optionele coaching


Datum training*

17 t/m 19 december 2018, Woerden

Naam*

Bedrijfsnaam*

Functie

E-mailadres*

Telefoonnummer*

Adres*

Postcode*

Plaats*

Aanvullende opmerkingen

Vragen, advies of interesse?

Heeft u vragen of wilt u advies over onze producten of diensten? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Bel: 088 - 01 81 600 Mail: info@nexttech.nl