Informatiebeveiling in de zorg | Nieuwe versie NEN 7510 gepubliceerd

08 dec 2017
NEN 7510, informatiebeveiliging in de zorg, NEN

De definitieve versie van de nieuwe NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’ is gepubliceerd door het Nederlands Normalisatie Instituut. De NEN 7510 is speciaal opgesteld voor de zorg- en welzijnssector. Informatiebeveiliging is belangrijk, zeker in de zorgsector waar medische en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld.

Wijzigingen in de richtlijnen

Er zijn twee delen uit de NEN 7510 uit 2011 die herzien zijn. Deel 1 bevat de normatieve voorschriften voor het managementsysteem volgens de ISO 27001. In deel 2 staat de Nederlandse weergave van de Europese en mondiale normen ISO 27002 en ISO 27799 beschreven. De vernieuwde versie van de norm moet beter aansluiten op de indeling, structuur en teksten van de internationale normen. Daarnaast is de volledige High Level Stucture doorgevoerd binnen de norm, waardoor de NEN 7510 aansluit op andere managementsysteemnormen die de HLS volgen.

Wat is het belang van standaarden?

De zorgsector verschilt veel van andere sectoren. De toegevoegde waarde van een norm over informatiebeveiliging, speciaal voor deze sector, is daarom groot. Om patiënten het gewenste niveau van dienstverlening te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat zorgverleners op ieder moment over informatie kunnen beschikken. Tegelijkertijd is het van belang dat gevoelige informatie niet in handen van ongeautoriseerde partijen valt. De informatiebeveiliging in de zorgsector is complex. Het netwerk van zorgaanbieders, patiënten, zorgverzekeraars, overheidsinstanties en andere belanghebbenden spelen een rol in het verzamelen, opslaan, verwerken en transporteren van informatie. Het gezamenlijk gebruik van informatie door deze verschillende partijen vraagt om standaarden op het gebied van informatie-opslag, berichtopmaak, communicatieprotocollen, definities en codering van medische termen en informatiebeveiliging.

Meer informatie of begeleiding?

Meer informatie of bent u op zoek naar begeleiding bij de implementatie of actualisatie van de NEN 7510? Plan dan een gesprek met één van onze adviseurs of bel ons op 088-0181600.

Terug naar het overzicht