Over Ons

Informatiebeveiliging gaat verder dan techniek

Cybercriminaliteit is de snelst groeiende vorm van misdaad. Nieuwe methodes vragen steeds meer van technische beveiligingsoplossingen en richten zich steeds meer op de mens. Daarnaast worden de wet- en regelgevingen alsmaar aangescherpt. Organisaties moeten hun informatiebeveiliging steeds beter waarborgen om boetes, continuïteits- en reputatieschade te voorkomen.

Organisaties worstelen vaak met de betrokkenheid van medewerkers op het gebied informatiebeveiliging en privacy. 70% van alle informatiebeveiligingsincidenten wordt immers veroorzaakt door menselijk handelen. NextTech Security is specialist in het creëren van bewustwording en gedragsverandering rondom informatiebeveiliging bij uw medewerkers. Leer hen beveiligingsrisico’s te herkennen en maak van hen de sterkste schakel in informatiebeveiliging. Zij kunnen het verschil maken!

Wij testen het gedrag van uw medewerkers, geven u inzicht in kwetsbaarheden en trainen uw medewerkers. Dit doen we met effectieve security awareness programma’s en -onderzoeken. Deze programma’s bieden een doorlopende oplossing, zijn toegankelijk en geschikt voor alle medewerkers. Geen overdaad aan regels, maar handvatten om daadwerkelijk veiliger te werken. We garanderen een meetbare gedragsverandering!

Onze visie

De wereld van informatiebeveiliging verandert snel. Organisaties moeten blijven ontwikkelen om deze veranderingen bij te blijven. Met onze aanpak willen we een (cyber)veilige werkomgeving creëren, waarin medewerkers van organisaties bewust en zorgvuldig werken. Goede informatiebeveiliging is alleen mogelijk als het beleid op orde is, de techniek actueel is en de mens op een juiste manier handelt. De menselijke factor van informatiebeveiliging is echter vaak ondergeschikt aan technologische beveiliging. Wij willen organisaties ondersteunen om het menselijke aspect te blijven ontwikkelen.

Onze missie

Onze missie is om de medewerkers van al onze klanten bewust te maken van hun rol en verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging en een duurzame gedragsverandering te realiseren. Op deze manier kunnen zij veiligheidsrisico’s herkennen, incidenten voorkomen en cybercriminaliteit tegengaan. Hierdoor zijn ze in staat hun organisatie maximaal te beschermen tegen veiligheidsincidenten en cyberdreigingen. Dit willen we bereiken met kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en toegankelijke diensten en producten, onze doorlopende aanpak en betrokken en persoonlijke werkwijze.

Vragen of interesse?

Heeft u vragen of wilt u advies over onze producten of diensten? Wij helpen u graag verder.

   088 - 01 81 600    info@nexttech.nl