Veel organisaties nemen te weinig maatregelen om cyberaanvallen af te weren

19 jun 2018
Basismaatregelen ontbreken bij ondernemers

De omvang en ernst van de digitale dreiging in Nederland blijven zich ontwikkelen. Er is sprake van een continue digitale dreiging voor de nationale veiligheid. Een van de conclusies van het Cybersecuritybeeld Nederland 2018 is dat lang niet alle organisaties basismaatregelen nemen om cyberaanvallen af te weren. Het gaat hier dan om simpele acties.

Cybersecuritybeeld nederland 2018: ondernemers doen niet genoeg aan digitale veiligheid

Het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2018 biedt inzicht in de dreigingen, belangen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity in relatie tot de nationale veiligheid. Het CSBN wordt jaarlijks door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gepubliceerd en komt tot stand in samenwerking met publieke en private partners.

Het CSBN 2018-rapport bevestigt de in de afgelopen jaren gesignaleerde noodzaak om te investeren in onze digitale veiligheid. Het toont de urgentie aan voor de uitvoering van de maatregelen en investeringen uit de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA).

De belangrijkste punten uit het rapport hebben we op een rij gezet.

Basismaatregelen bij organisaties ontbreken

Uit het rapport blijkt dat lang niet alle organisaties in Nederland basismaatregelen nemen om cyberaanvallen tegen te gaan. Het gaat hier om simpele acties, zoals het tijdig installeren van updates of het voorkomen van tekortkomingen in configuraties. Onveilige producten en diensten werken drempelverlagend voor aanvallers. De afgelopen periode laat zien dat incidenten voorkomen hadden kunnen worden of dat de schade beperkter had kunnen zijn als organisaties hun basisveiligheid op orde hadden.

Digitale dreiging permanent

Cyberaanvallen zijn profijtelijk, laagdrempelig en weinig riskant voor aanvallers. Gezien recente geopolitieke ontwikkelingen zullen staten naar verwachting digitale aanvallen blijven inzetten en mogelijk op grotere schaal toepassen.

Sabotage en verstoring door landen grootste dreiging

Staten voeren steeds meer aanvallen uit op andere landen vanuit geopolitieke motieven. Het doel is het verwerven van strategische informatie via spionage, beïnvloeding van de publieke opinie of democratische processen of zelfs sabotage van vitale systemen. Tegelijkertijd wordt het aanwijzen van de dader achter een cyberaanval steeds complexer omdat de aanvallers minder goed van elkaar te onderscheiden zijn.

Cybercriminaliteit houdt aan

Ook beroepscriminelen blijven een grote dreiging vormen voor de Nederlandse maatschappij. Cyberaanvallen die een grote maatschappelijke impact hebben, zijn laagdrempelig uit te voeren. Een aanvaller hoeft zelf lang niet altijd over veel capaciteiten te beschikken, maar kan deze ook inkopen.

Download via deze link het volledige rapport.

Doet jouw organisatie genoeg om cyberaanvallen af te kunnen weren?

Wij bieden een breed programma aan diensten om veiligheidsbewustzijn binnen organisaties te creëren. Hierbij focussen we ons op de medewerkers. Uiteindelijk kunnen zij de sterkste schakel vormen als het gaat om informatiebeveiliging. Onze diensten zijn breed inzetbaar. Denk aan e-learning, AVG-training, klassikale training en een quiz. Ook voeren we onderzoeken uit op het gebied van social engineering, zoals mystery guest bezoeken en phishing simulaties.

Interesse? Ga dan naar nexttech.nl/onze-aanpak voor het complete overzicht van onze onderzoeken en leermethoden of stuur een bericht naar info@nexttech.nl.

Terug naar het overzicht