Winnaar Alert Online winactie

04 okt 2017

Maandag 2 oktober zijn de Alert Online campagneweken van start gegaan. In het kader van Alert Online heeft NextTech een winactie georganiseerd. Afgelopen weken konden organisaties zich aan melden en een interactieve ‘TeamSec’ Security Awareness Spelshow winnen. Plezier, competitie en bewustwording staan in deze spelshow centraal.

And the winner is…

Helaas kan niet iedereen winnen. De winnaar van de ‘TeamSec’ sessie is inmiddels op de hoogte gesteld. Binnenkort zullen wij bij hen deze interactieve spelshow gaan uitvoeren. Wij hebben er in ieder geval zin in!

Uit de vele inschrijvingen blijkt dat Security Awareness nog altijd hoog op de agenda staat en dat organisaties op zoek zijn naar leuke en toegankelijke manieren om medewerkers bij de informatiebeveiliging van de organisatie te betrekken.

En niet onterecht zo blijkt uit het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2017. Hieronder de belangrijkste conclusies.

Nederlanders maken zich nauwelijks zorgen over digitale veiligheid op het werk

Ruim 75% van werkend Nederland maakt zich weinig zorgen over de digitale veiligheid in zijn of haar werksituatie. In de privésituatie zijn er meer zorgen, namelijk 46%. Na een daling in 2016, is er in 2017 weer een stijging te zien in het aantal Nederlanders dat zich thuis zorgen maakt. Mogelijke reden is de toegenomen aandacht voor cybergevaren in de media en publiekscampagnes. De zorgen voor de online veiligheid op het werk is licht gedaald, van 27% in 2015 tot 21% in 2017.

Lage inschatting van de impact

Reden voor de lage zorgen thuis is de lage inschatting van de impact van diverse vormen van cybercrime. Nederlanders schatten hun eigen online skills over het algemeen hoog in. Een ruime meerderheid van de Nederlanders denkt goed tot uitstekend om te gaan met potentieel gevaarlijke situaties. Wanneer iemand daadwerkelijk slachtoffer is geworden van cybercrime dan zorgt dit vaak wel degelijk tot een aanpassing van het gedrag.

Cyberzorgen vooral gericht op phishing

Het blijkt dat mensen op een privé-e-mailadres (55%) vaker benaderd zijn met phishingmails dan op een werk-e-mailadres (39%). Hierdoor kan het idee ontstaan zijn dat er thuis meer is om je zorgen te maken. Nederlanders denken op een veilige manier met dreigingen om te gaan door enkel alert te zijn op phishing. De nieuwe gevaren, zoals openbare wifi-netwerken, juice jacking, keyloggers, etcetera, staan nog niet op de radar van de gemiddelde Nederlander.

Medewerkers hebben weinig kennis van databeveiliging binnen het bedrijf

50% van alle werkenden geeft aan nooit informatie te krijgen van zijn of haar werkgever over veilig online werken. De veiligheidsprocedures binnen het bedrijf of de organisatie
waar men werkt is voor veel medewerkers een black box. Of de servers waar data op staan beveiligd zijn en op welke manier, is voor veel werknemers niet bekend. Ook de manier waarop persoons- of klantgegevens verstuurd worden is bij velen niet bekend.

Security Awareness creëren binnen uw organisatie?

Bekijk onze leermethodes

Terug naar het overzicht